Edit

What's New

Technology

ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದ : ವಿಜಯ್ ಗುಂಟ್ರಾಳ್!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವಿರದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ಕೆಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯದೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು,

Follow Us

Trending

ಸ್ವಾಮೀಜಿ 31 ನೇ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಡಗರದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗಕ್ಯ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮೀಯವರು ಹಳ್ಳಿಗೇರಿಮಠರ

ಸ್ವಾಮೀಜಿ 31 ನೇ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಡಗರದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗಕ್ಯ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮೀಯವರು ಹಳ್ಳಿಗೇರಿಮಠರ

ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದ : ವಿಜಯ್ ಗುಂಟ್ರಾಳ್!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವಿರದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ಕೆಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯದೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು,

ಸ್ವಾಮೀಜಿ 31 ನೇ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಡಗರದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗಕ್ಯ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮೀಯವರು ಹಳ್ಳಿಗೇರಿಮಠರ

ಸ್ವಾಮೀಜಿ 31 ನೇ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆ

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರ ಶಿವಗಣಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಡಗರದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗಕ್ಯ ಶ್ರೀಗುರು ರಾಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮೀಯವರು ಹಳ್ಳಿಗೇರಿಮಠರ

error: Content is protected !!